Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
 4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
 5. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ
 6. DODACÍ LHŮTA
 7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 9. REKLAMACE A ZÁRUKA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost VKPI INVEST s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: VKPI INVEST s.r.o. se sídlem VKPI INVEST s.r.o.,  Liberecká 804/3,  466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00569950, DIČ: CZ00569950, shop@exesport.net, +420 602 770 132, zapsanou v obchodním rejstříku C 20651/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.  Tyto obchodní podmínky upravují nákup a prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím realizovaný na území České republiky a Slovenské republiky.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.exesport.sk (dále jen eshop).

Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

Společnost VKPI INVEST s.r.o., provozovatel obchodů 
EXEsport.sk prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem (automatický objednávkový systém), o odeslání objednávky budete taktéž informováni e-mailem. 
Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu shop@exesport.net.
Při rušení objednávky je nutné uvést její číslo. 

5. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. 
Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. 

Jednoduše, rychle a bezpečně zaplatíte díky platebnímu systému GoPay. Vaše platba bude na náš účet připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet.

Jak zaplatíte pomocí platební karty či rychlým bankovním převodem?


• V případě platby kartou budete následně přesměrováni na příslušnou stránku, kde jednoduše vyplníte údaje o platební kartě a následně provedete platbu.
•  Jakmile proběhne on-line ověření platby, objednávka se považuje za zaplacenou a je postoupena k rychlému vyřízení.
•  Pokud se platba z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, budete o tom informováni a můžete znovu zkusit zadat platbu.
•  S odesláním objednávky Vám přichází i potvrzovací e-mail.

Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email ke své objednávce. 
 

Objednané zboží Vám na Slovensko zašleme přepravní službou GLS.


Za tuto službu bude připočteno k celkové ceně zásilky balné a poštovné: 

 

GLS CZ 5 € 12,1 € (vč. DPH) - při platbě dobírkou
  9,9 € (vč. DPH) - při platbě předem (platební karta)

OSOBNÍ ODBĚR 1,6 € (vč. DPH)

- osobní odběr na prodejně v Praze nebo Jablonci n.N.

 

 

 

V případě většího množství zboží může být doúčtováno druhé či další poštovné/balné (více balíků).
Pro velkoobchodní zákazníky řešeno ve velkoobchodních podmínkách.

Podmínky přepravy společností GLS:

• při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání

Postup při přebírání zásilky:

• zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen; pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou
• v případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte; upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat
• pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte; při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena
• při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte

 

6. DODACÍ LHŮTA

Zboží se snažíme expedovat do 24 hodin od přijetí objednávky (záleží na čase přijetí objednávky).
Dodací lhůta je od 2 do 3 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak (záležitost vybraného přepravce).
V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. 
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. 
Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme potvrzený. 
U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

• kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží shop@exesport.net,   602 770 132
• zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi
• náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník
• peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet, a to do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 
V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Vzhledem k tomu, že je florbalové vybavení po celou dobu své životnosti používáno na hranici 100% své únosnosti, může toto používání vést k opotřebení, které zkracuje životnost výrobku.
Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.


Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) mechanickým poškozením nebo opotřebením
e) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem . . .)

Postup při reklamaci:

informujte nás o reklamaci telefonicky  602 770 132, e-mailem shop@exesport.net, či písemně
- při reklamaci předložte "daňový doklad" (jeho kopii) jako potvrzení o nákupu zboží
zboží zašlete jako balík (ne na dobírku) na adresu provozovny Jablonec nad Nisou:
 
 VKPI INVEST s.r.o.
Liberecká 3
466 01  Jablonec nad Nisou

o průběhu reklamace se můžete informovat emailem na  
shop@exesport.net
o ukončení a výsledku reklamace budete informováni telefonicky nebo emailem
- reklamaci můžete podat na všech našich prodejnách


 

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies